Back
Next

Sezon 2020 już otwarty!!! Zapraszamy do rezerwacji!!!

REGULAMIN
Projekt i wykonanie
IGEO Agencja Reklamowa
Copyright © 2017
ARKADIA Rewal
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ARKADIA REWAL"
ul. Różana 2, 72-344 Rewal
„KBR” Sp. z o.o., ul. Koralowa 96/1, 71-220  Szczecin
NIP 852-23-92-434, Regon 812 621 771

tel. 500-134-389,  e-mail: kbr@arkadia-rewal.pl

Nr konta: 21 1140 1137 0000 5844 4600 1001 mBank CompanyNet
Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
    Każda osoba mieszkająca w ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Rewal, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką, legitymację z ZUS)
    i przedstawić go w recepcji, a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej 2 zł.
    Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zaliczki na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.
    Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) powinno nastąpić najpóźniej w drugim dniu przyjazdu.
    Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu ośrodka.
    Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych
    i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
    Prosimy o pozostawienie pokoju w należytym porządku.

Zasady korzystania z obiektu

    Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracownika ośrodka.
    Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji.
    Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
    Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
    Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
    Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe
    i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem.
    Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
    Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
    Na terenie ośrodka zabronione jest:
    a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
    b) palenie ognisk,
    c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
    d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy
    e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
    W domkach zabrania się smażenia ryb.
    Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
    Osoby nie będące wczasowiczami ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony pracownikom recepcji.
    Zezwalamy na pobyt w ośrodku małych zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
    Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracownika recepcji. Parking ośrodka jest płatny (parkowanie samochodu 10,00 za dobę), niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22.00- 6.00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22.00-6.00 należy zgłaszać pracownikowi recepcji.
    Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
    W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
    Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
    Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
    Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez wczasowicza, w przypadku odwołania przyjazdu w okresie 14 dni przed planowanym przyjazdem.
    Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników recepcji.
    Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
    Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka, znajdujących się za budynkiem murowanym.
    W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
    Opłata – pies/kot – 20 zł za dobę

Plac zabaw

    Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat.
    Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
    Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
    Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

Dodatkowe informacje

    Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy recepcji.
    Recepcja jest czynna w godzinach 9.00 do 21.00 lub zależnie od okresu sezonu. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujące numery: 500-134-389 (właściciel ośrodka) oraz 500-134-392. (kierownik ośrodka).
    Kierownik ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
    Właścicielem ośrodka jest:

„KBR” Sp. z o.o., ul. Koralowa 96/1, 71-220 Szczecin
NIP 852-23-92-434, Regon 812 621 771
tel. 500-134-389;  e-mail: kbr@arkadia-rewal.pl

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.